Kulturöreningen Tillsammans startades 2007 och drog igång evenemanget ”Folkligt Värre” hösten 2009.

Förutom dessa arrangemang så görs bland annat framträdanden och workshops i svensk folklig sång, musik och dans. Utbyten genomförs på lokal, nationell och internationell nivå, t ex 2007/2008 med Kroatien-Dalmatien och 2012/2013 med Spanien-Andalusien i projektet ”Viva Aros” och ”Viva Comaros”.

Kontakt: Kulturföreningen Tillsammans,
Mats Forsell, ordförande mats_forsell@hotmail.com